Izolacja przciwwilgociowa budynku Poczty Polskiej w Szczuczynie.

27-11-2016
Zakończyliśmy izolację mokrych murów w budynku Poczty Polskiej w Szczuczynie ,miejscowości położonej niedaleko Łomży. Zabytkowy budynek z 1864 roku mimo różnych remontów i zabezpieczeń przeciwwilgociowych dalej borykał się z problemem wilgoci.

Nasza firma zabezpieczyła budynek wprowadzając w spoinę murów ceglanych płyty stalowe. Izolację przeciwwilgociową wykonaliśmy w murach zewnętrznych i wewnętrznych budynku, w sumie 36 metrów kwadratowych izolacji. Podczas wykonywania izolacji padały deszcze, zwłaszcza w jeden dzień tak ulewne, że musieliśmy w tym dniu przerwać prace. Udało się jednak wszystko sprawnie dokończyć. Budynek przygotowany jest do dalszego etapu remontu, ale to już inna firma...